Presbiteri Evangélizációs Hét


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

ÓCSAI PRESBITERI EVANGÉLIZÁCIÓS
Istentisztelet Sorozat AD 2019

2019. március 4. hétfőtől – március 9. szombatig

Minden este 18 órától vendégIGEhirdetők szolgálatával EVANGÉLIZÁCIÓT tartunk az Ócsai Református Kálvin-házban (Ady E. u. 3.).

Ez egy lelki zarándoklat a böjtben, böjt első vasárnapjának ÚRVACSORAI közösségébe.
Áldott út ez, estéről estére a LÉLEK erősíti az üzenetet, amit Isten elkészített a számunkra, erről be is számolunk majd itt. SDG!

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   ÉS  P É N Z T  Á R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.