Heti alkalmak


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

HETI ALKALMAK

Kedd 18 óra: Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Csütörtök 16:30 óra Cserkészet – Református Iskola Gyermekterem
Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 15 óra: Konfirmáció Előkészítő – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 16:30: Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Gyermekterem
Vasárnap 10 óra: FőIstentisztelet – Templom

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   ÉS  P É N Z T  Á R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.