Heti alkalmak


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

Húsvét 2021

Kedves testvérek, ÁPRILISI gyülekezeti alkalmaink rendje a járványügyi vészhelyzet függvénye, melynek szervezése az aktuális állami és egyházi rendelkezések alapján fog megtörténni. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat: www.ocsaref.hu, melyet heti rendszerességgel frissítünk, valamint gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját.

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND:

Nagycsütörtök (04.01.) – 18 óra – Bűnbánati Igei Közösség közvetítés
Nagypéntek (04.02.) – 10 óra – Nagypénteki Gyászünnepi FőIstentisztelet közvetítés a Templomból
Nagyszombat (04.03.) – 18 óra – Bűnbánati Igei Közösség közvetítés
Húsvét vasárnap (04.04.) – 10 óra – Húsvéti Feltámadásünnepi FőIstentisztelet közvetítés vezetett Úrvacsorai Közösséggel a Templomból

Rendszeres online igei alkalmak:

Ócsai Reformátusok Facebook csoport

csütörtök 18 óra Bibliaóra
péntek 16:30 Konfirmáció előkészítő
péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra

vasárnap 10 óra online Istentisztelet közvetítés a Műemlék Templomból
Gyermek Istentisztelet közvetítés az Istentisztelettel egyidőben.
A gyermek alkalom sem jelenléti.

Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com e-mail címen.