Heti alkalmak


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

Ócsai Református Műemléktemplom ősszel

2021. OKTÓBER havi gyülekezeti alkalmaink
KÜLÖNLEGES ALKALMAK:
Október 17., vasárnap 10 óra – Vizsga Istentisztelet – IGÉt hirdet T. Tokodi Konrád gyakornok lelkész – Ócsai Református Műemlék Templom.
Október 21. csütörtök 18 óra – Bűnbánati Istentisztelet – Ócsai Református Műemlék Templom
Október 22. péntek 18 óra – Bűnbánati Istentisztelet – Ócsai Református Műemlék Templom
Október 23. szombat 18 óra – Bűnbánati Istentisztelet – Ócsai Református Műemlék Templom
Október 24., vasárnap 10 óra – ÚRvacsorás Istentisztelet az Új Borért való hálaadás alkalmából. Előtte csütörtökön, pénteken, szombaton 18 órától ÚRvacsorára előkészítő Bűnbánati Istentiszteletekre várjuk szeretettel testvéreinket! – Ócsai Református Műemlék Templom
Október 31., vasárnap 10 óra – Központi Reformációi Emlék Istentisztelet közösen az Ócsai Baptista Gyülekezettel és az Ócsai Evangélikus Közösség tagjaival – Ócsai Református Műemlék Templom.

Rendszeres igei alkalmak:

csütörtök 18 óra Bibliaóra Református Iskola tanácsterme (online közvetítés is)
péntek 15 óra Konfirmáció előkészítő Református Iskola tanácsterme
péntek 16 óra Ifjúsági Bibliaóra Református Iskola
vasárnap 10 óra Istentisztelet, Műemlék Templom
Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egyidőben a Református Iskolában.

Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját: Ócsai Reformátusok Facebook csoport

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com e-mail címen.