Heti alkalmak


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

Rendszeres igei alkalmak:

csütörtök 18 óra Bibliaóra Református Iskola tanácsterme (JELENLÉTI és online közvetítés is)
péntek 15:00 órától 17:00 óráig Konfirmáció előkészítő Református Iskola
péntek 15:15 órától Ifjúsági Bibliaóra Református Iskola Gyermektermében
vasárnap 10 óra Istentisztelet, Református Műemléktemplom
Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egyidőben a Református Iskolában.
Február 22. | szerda | 18 óra
Bűnbánati Istentisztelet
Kálvin Ház
Február 23. | csütörtök | 18 óra
Bűnbánati Istentisztelet
Kálvin Ház
Február 24. | péntek | 18 óra
Bűnbánati Istentisztelet
Kálvin Ház
Február 25. | szombat | 18 óra
Bűnbánati Istentisztelet
Kálvin Ház
Február 26. | vasárnap | 10 óra
Úrvacsorás Istentisztelet
Kálvin Ház

Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját: Ócsai Reformátusok Facebook csoport

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Egyházközség bankszámlaszáma: 11742221-20028967
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com e-mail címen.