Heti alkalmak


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓS ESTÉK

november 30. csütörtök órakor kezdődnek a Kálvin-házban és folytatódnak pénteken és szombaton szintén 18 órakor.

Vendég IGEhirdetők érkeznek a szolgálatokra, ismerősök és megismerésre méltóak: Nt. Szabó Péter; Nt. Csűrös András és Vanda; Nt. Oláh Pál Olivér.

Szeretettel várunk mindenkit/ minden érdeklődőt! SDG!

Rendszeres igei alkalmak:

csütörtök 18 óra Bibliaóra Lelkészi Hivatal (JELENLÉTI és online közvetítés is)
péntek 15 óra Konfirmáció felkészítő “KÁTÉ” alkalom Református Iskola Tanácsterem
vasárnap 10 óra Istentisztelet, Református Műemléktemplom
Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egyidőben a Református Iskolában.

ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓS ESTÉK

Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját: Ócsai Reformátusok Facebook csoport

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Egyházközség bankszámlaszáma: 11742221-20028967
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com e-mail címen.

5 vr