Heti alkalmak


Embléma

Ócsai Református Egyházközség

Különleges alkalmak:

2022. november 1. kedd Temetői Istentisztelet (szeretteinkre emlékezünk) 15 óra – Ócsai Református Temető (kopjafa)

2022. november 5. szombat 8 óra Gyülekezeti szolgálat / munka
Épületeink és kertjeink rendberakása

2022. november 24-25-26. csütörtökötől-szombatig 18 óra
Adventi evangelizációs esték (meghívott igehírdetőkkel)

2022. november 27. vasárnap 10 óra
Úrvacsorás Adventi Ünnepi Főistentisztelet
Igét hírdet: Szabóné Dr. László Lilla református lelkész, egyetemi adjunktus (KRE-HTK)
Református Műemléktemplom

2022. november 27. vasárnap 15 óra
Teológusnapi szeretetvendégség (teológusok szolgálatával)
Kálvin-ház

2022. november 27. vasárnap 17 óra
Városi adventi gyertyagyújtás
Egressy Gábor Szabadidőközpont

Rendszeres igei alkalmak:

csütörtök 18 óra Bibliaóra Református Iskola tanácsterme (online közvetítés is)
péntek 15:15 Ifjúsági Bibliaóra Református Iskola
vasárnap 10 óra Istentisztelet, Református Műemléktemplom
Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egyidőben a Református Iskolában.

Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját: Ócsai Reformátusok Facebook csoport

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com e-mail címen.