Heti alkalmak


Embléma

Rendszeres igei alkalmak:

hétfő 09:30 Baba-Mama kör Református Iskola
hétfő délután Ifjúsági Bibliaóra Református Iskola Tanácsterme
csütörtök 18 óra Bibliaóra Lelkészi Hivatal (JELENLÉTI és online közvetítés is)
vasárnap 10 óra Istentisztelet, Műemlék Református Templom
Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egyidőben a Református Iskolában.

Gregorián énekek

Ócsai Református Egyházközség

Temetői hirdetés: ÁÁttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Ócsa, Köztársaság tér 2-n lévő ERZSIVIRÁG virágüzletben. Előzetes telefonos érdeklődés: 20/3730137

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját: Ócsai Reformátusok Facebook csoport

Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I   Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek: 9 – 11 óra (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)

GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Egyházközség bankszámlaszáma: 11742221-20028967
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
***

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com e-mail címen.